ฟีเจอร์ภาพรวมที่น่าสนใจ…

  •  รับจ้างเขียนเพิ่มเติมความต้องการ หรือ Interfaceเชื่อมต่อกับระบบซอฟต์แวร์อื่นๆ หรือที่ใช้อยู่แล้วได้อย่างง่ายดาย 
  • รองรับการทำงาน 2 ภาษา และเรียกดูรายงานได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  • รองรับการสร้างบริษัททำการได้สูงสุด 600 บริษัททำการ ภายใต้หนึ่งฐานข้อมูล
  • รองรับสกุลเงินต่างประเทศ เป็นระบบ Multi-Currency และดูรายงานเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศได้ 
  • มีฟอร์มมาตราฐานพร้อมใช้ แต่งไว้ให้แล้วถึงมากกว่า 120 ฟอร์ม 
  • โอนออก Excel มาทำเอง ก็ทำได้สวยงาม ไม่ต้องปรับแก้ใหม่ให้เสียเวลา และยังสามารถพิมพ์เช็คออกจากโปรแกรมได้เลยอย่างง่ายดาย