เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 หลายๆองค์กรเลือกให้พนักงานทำงานแบบ Work from home  ไอคอนเน็คจึงมีแอพสำหรับการทำที่บ้านช่วง COVID-19 มาแนะนำ
[…]