บริษัท ไอคอนเน็ค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
ก่อตั้งเพื่อให้บริการทางด้าน IT แบบครบวงจร ทั้งในด้านให้คำปรึกษาส่งพนักงานไปประจำตามไซต์ลูกค้า
หรือ ทำการติดตั้งอุปกรณ์ เซิฟเวอร์ และ ระบบเน็ตเวิร์กเรา เน้นการให้บริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว และ ตรงต่อเวลา

วิสัยทัศน์

iConnect Marketing เราให้คำมั่นสัญญาว่าเราจะตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูง ในราคามิตรภาพ พร้อมด้วยความซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อสังคม

เป้าหมายหลัก

– มุ่งพัฒนาและจัดหาสินค้าและบริการที่ดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าของเราสามารถเพิ่ม รายได้ และลดค่าใช้จ่ายได้

– มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถพร้อมจริยธรรมในการทำงาน เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีที่สุด

– สนับสนุนแนวความคิดดีๆที่มีต่อสังคมส่วนรวมให้เป็นรูปธรรม